Zpracování osobních údajů


Pro úspěšné využívání funkcí a služeb webových stránek oszdkvpraha.cz potřebujeme v některých případech zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Jaké zpracováváme osobní údaje?

  • Údaje uživatelů zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného marketingu. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám bez předchozího souhlasu. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz informace níže.
  • Rezervační systém – pro správné fungování rezervačního systému potřebujeme znát jméno kontaktní osoby, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje slouží výhradně pro vnitřní potřeby organizace a nejsou v žádném případě uváděny veřejně. Rekapitulaci těchto údajů obdrží uživatelé v e-mailovém oznámení o provedení rezervace ubytování. Za bezpečnost e-mailových schránek uživatelů nenese organizace ZO OSŽ DKV Praha žádnou odpovědnost.
  • Kontaktní formuláře – na webových stránkách oszdkvpraha.cz se nachází několik kontaktních formulářů. Všechny kontaktní formuláře jsou identické a jejich obsah je směřován na oficiální e-mailovou adresu organizace – dkv.praha@osz.org. Při odesílání údajů z kontaktních formulářů jsou uchovávány následující informace: jméno, e-mail, předmět a obsah zprávy. Tyto údaje jsou uchovávány pouze pro účely následné komunikace. Uživatel musí toto nastavení potvrdit před odesláním zprávy. Údaje z kontaktních formulářů slouží výhradně pro vnitřní potřeby organizace a nejsou v žádném případě uváděny veřejně. Veškeré údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytné komunikace, poté jsou neprodleně smazány. Všechny kontaktní formuláře jsou zabezpečeny službou Google reCAPTCHA.

Odvolání souhlasu

  • Uživatelé mají právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě se obraťte na e-mailovou adresu dkv.praha@osz.org.

Správce osobních údajů

  • Správcem výše zmíněných osobních údajů je ZO OSŽ DKV Praha sídlící na adrese Chodovská 1476/3b, Praha 4 – Michle, 141 00 (hala 512, 2. patro, č. 309). Pro kontaktování využijte e-mailovou adresu dkv.praha@osz.org nebo telefonní číslo 725 416 334.

Kontakt na správce webových stránek

  • Máte-li k výše uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce webových stránek na e-mailové adrese info@endlessworks.cz.