ZO OSŽ DKV Praha
Avatar photo

Zápis z konference ze dne 13. dubna 2023

1. Schválení programu a uvítání hostů. 2. Zvolení mandátové a návrhové komise: Vlastimil Chroustovský, Martin Cajthaml, Jakub Mrština. Hlasování: pro: 40, proti: 0, zdržel se: 6 Jednání se…

ZO OSŽ DKV Praha

Ze světa železnice

Rekreace

OSŽ DKV Praha

Archiv příspěvků