Zápis ZV ze dne 9. října 2021

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Petr Balada, Martin Cajthaml, Vlastimil Chroustovský, Zdeněk Král, Pavel Rovenský, Radek Šváb

Hosté: R. Rulík

ZV projednal:

  • 12. 10. 2021 – Konference OSŽ
  • 13. 10. 2021 – Jednání ohledně ČOV Babylon
  • 25. – 26. 10. 2021 – Setkání důchodců v kulturním sále Praha. hl. n.
  • 4. 12. 2021 – Mikulášská na Praha hl. n.
  • Projednáno možné setkání zaměstnanců.
  • Řešení zařazení zaměstnanců (strojvedoucích) do tarifní třídy 12 a problémy s přerušením směn strojvedoucích.
  • Zajistit právnickou pomoc ohledně majetkových poměrů pozemků ve Skochovicích a Chrudimce.
  • Vyzveme nájemce areálu ve Skochovicích o budoucnosti areálu.
  • Sepsán soupis nutných prací na LTD Chrudimka. Bude řešeno, co jsme schopni odstranit svépomocí a co je nutné zadat externí firmě.

Zapsal: Jan Strohschneider

Přepsal: Miloslav Mojžíš

Revidoval: Martin Klimuš

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat