Zápis ZV ze dne 9. června 2022

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Martin Klimuš, Jakub Mrština, Radek Šváb

Hosté: Václav Bartoníček, Jan Blažek, Gabriela Špárová

ZV byl informován:

 • Na RZ Benecko ukončuje spolupráci pan správce. Nový správce již zajištěn.
 • V měsíci září proběhne výměna vybavení na RZ Benecko a Harrachov.
 • Se stavem výstavby čističky na RZ Babylon.
 • Letošního ročníku Sosna Cup se zúčastnilo 7 mužstev.
 • Jednání se zaměstnavatelem ohledně kolektivní smlouvy týkající se inflačního navýšení bude od 1. července 2022.

ZV projednal:

 • Úrazy OCÚ a OŘOD.
 • Neomluvená absence zaměstnance SÚ Praha Vršovice.
 • Žádost o sociální výpomoc.
 • Příspěvek z odborového svazu.
 • Žádost o příspěvek zaměstnance SÚ Praha Libeň.

ZV odsouhlasil:

 • Navýšení měsíční DPP správcům na RZ Harrachov – 2 500 Kč a RZ Benecko – 2 000 Kč.

Václav Bartoníček:

 • Akce BOZP – řešení závad a slíbená akce SÚ Praha-Vršovice (nocležny) letos nebude.

Jan Blažek:

 • Zlepšení stavu úklidu na řadách jednotek 961 Sysel a 111 Žehličky.
 • U vlaku 257 v Praze Holešovicích se přestala umývat čelní okna. Po domluvě s panem Blažkem již byla sjednaná náprava a okna se  umývají.
 • Stížnosti z řad strojvedoucích zajíždějících během výluky Praha – České Budějovice do Olbramovic. Absence posunovače po celou dobu výluky! Nezajištěna žádná místnost pro strojvedoucí!
 • Častý problém s odstavováním lokomotiv připravených na soustruh! Lokomotivy velmi často zůstávají neodbrzděné nebo jen částečně odbrzděné! Tím vzniká další zbytečná práce pro střídače a časové prodlevy s přístavbou! Stačilo by napsat například na vrata, že lokomotiva musí být zcela odbrzděna a jen podložena!
 • Bere na vědomí stížnost na dlouhou dobu dodání výpisu k pravidelné Periodické prohlídce.

Zapsala: Gabriela Špárová

Revidoval: Petr Balada

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat