Zápis ZV ze dne 5. října 2023

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Petr Balada, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Zdeněk Král, Jakub Mrština, Stanislav Pončík

Hosté: Gabriela Špárová

ZV informoval:

 • Ve dnech 30. 10. – 1 .11. 2023 proběhnou volby do dozorčí rady. Za Odborové sdružení železničářů kandidují Štěpán Lev – místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD a Věra Nečasová – tajemnice Podnikového výboru OSŽ při ČD.
 • Prosíme členy a zaměstnance o účast na volbách. Pokud nebude dostatečná volební účast, budou se volby opakovat a stojí to podnik nemalé finanční prostředky, které by se daly využít jinak.
 • Vyjádření odborů na kolektivní vyjednávání. Navrhujeme ústředí stávkovou pohotovost, ZV odhlasoval podporu.
 • Dne 7. 11. se koná akce setkání KD TGM a VD v kulturním sále na Praha hlavní nádraží.
 • Do konce roku proběhnou již tradiční akce předvánoční lyžování a zájezd do maďarských lázní, více info na stránkách www.oszdkvpraha.cz nebo v naší kanceláři.

ZV odsouhlasil:

 • Žádost o právní pomoc při MÚ.

ZV projednal:

 • Účetní nesrovnalosti hospodáře na LDT Chrudimka.

     Zapsala: Gabriela Špárová

     → Stáhnout ve formátu PDF (vhodné pro tisk)

     zdroj: vlastní

     Mohlo by vás zajímat