Zápis ZV ze dne 17. června 2021

OSŽ DKV Praha

Přítomni: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Zdeněk Král, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština

Omluveni: Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Martin Klimuš, Martin Kolář, Martin Majner, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Hosté: Jan Blažek, Iveta Kindlová, Jiří Slezák, Tereza Šmídová

Závodní výbor projednal:

 • do předpisové komise byli zvoleni pan Pavel Rovenský a pan Ing. Pavel Corradini
 • kulturní referentce, Tereze Šmídové, se podařilo bez poplatků zajistit nabití karet do AquaPalace Praha Čestlice, od 21. července 2021 se mohou rezervovat termíny
 • otevřel se rezervační systém pro zimní rekreace
 • ZV schválil nákup 7 remosek pro RZ Babylon
 • ZV schválil nákup nových matrací, výmalbu a nádobí pro RZ Harrachov
 • správce RZ Babylon žádá nákup zahradního traktůrku (odhadovaná cena 55 000 Kč)
 • chceme oplotit celý areál a odkoupit zadní část pozemku – nabízí se zde možnost postavit další chatku
 • je potřeba projednat s paní starostkou v Trhové Kamenici pozemky pro LTD – odkoupit nebo prodloužit nájemní smlouvu minimálně na 20 let
 • s nájemcem RZ Skochovice projednat nájemní smlouvu, požadujeme navýšení nájemného
 • byla nám představena prezentace nových webových stránek OSŽ DKV Praha (pan Miroslav Charous a pan Vojtěch Pán) – do 1. července 2021 se ZV výbor rozhodne pro realizaci či nikoliv
 • návrh na podporu dlouhodobě nemocných – pan Petr Hudec, pan Martin Kolář a pan Vratislav Olša
 • konferenci plánujeme na září 2021
 • na LTD Chrudimka se odjede samostatným vlakem
 • v říjnu 2021 na LTD Chrudimka chceme udělat ZV a projednat nutné investice
 • nespokojenost se správcem RZ Babylon, pan Hořák poptá nového správce
 • dne 26. června 2021 proběhne schůze vlastníků na Benecku
 • dne 21. června 2021 proběhne kontrolní výjezd na LTD Chrudimka

OCP informuje:

 • mění se IN karty, je potřeba nejpozději 62 dnů před skončením požádat o novou
 • GŘ nadále požaduje jmenovitě přeřazení zaměstnanců z OCÚ

ZV prosí o projednání:

 • úklid jehel z jednotek CityElefant v kolejišti ONJ
 • jak se na nové IN karty budou nahrávat stávající aplikace – týká se strojvedoucích – nocležny, vstupy, tankování nafty
 • projednání přesčasů na hale 512, prosíme o projednání s panem Novákem – dohlídne pan Milan Drmla

foto: www.unsplash.com

Total
0
Shares
Mohlo by vás zajímat