Zápis ZV ze dne 17. června 2021

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Martin Klimuš, Martin Kolář, Martin Majner, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Hosté: Jan Blažek, Iveta Kindlová, Jiří Slezák, Tereza Šmídová, Gabriela Špárová

ZV projednal:

 • Do předpisové komise byli zvoleni Pavel Rovenský a Ing. Pavel Corradini.
 • Kulturní referentce Tereze Šmídové se podařilo bez poplatků zajistit nabití karet do AquaPalace Praha Čestlice. Od 21. července 2021 se mohou rezervovat termíny.
 • Otevřel se rezervační systém pro zimní rekreace.
 • Závodní výbor schválil nákup 7 remosek pro RZ Babylon.
 • Závodní výbor schválil nákup nových matrací, výmalbu a nádobí pro RZ Harrachov.
 • Správce RZ Babylon žádá nákup zahradního traktůrku (odhadovaná cena 55 000,- Kč).
 • Na RZ Babylon chceme oplotit celý areál a odkoupit zadní část pozemku. Nabízí se zde možnost postavit další chatku.
 • Je potřeba projednat s paní starostkou v Trhové Kamenici pozemky pro LTD – odkoupit nebo prodloužit nájemní smlouvu minimálně na 20 let.
 • S nájemcem RZ Skochovice projednat nájemní smlouvu, požadujeme navýšení nájemného.
 • Byla nám představena prezentace nových webových stránek OSŽ DKV Praha (pan Miroslav Charous a pan Vojtěch Pán) – do 1. července 2021 se ZV rozhodne pro realizaci či nikoliv.
 • Návrh na podporu dlouhodobě nemocných – Petr Hudec, Martin Kolář a Vratislav Olša.
 • Konferenci plánujeme na září 2021.
 • Na LTD Chrudimka se odjede samostatným vlakem.
 • V říjnu 2021 na LTD Chrudimka chceme udělat ZV a projednat nutné investice.
 • Nespokojenost se správcem RZ Babylon, pan Hořák poptá nového správce.
 • Dne 26. června 2021 proběhne schůze vlastníků na Benecku.
 • Dne 21. června 2021 proběhne kontrolní výjezd na LTD Chrudimka.

OCP informuje:

 • Probíhá výměna IN karet, je potřeba nejpozději 62 dnů před skončením požádat o novou.
 • GŘ nadále požaduje jmenovitě přeřazení zaměstnanců z OCÚ.

ZV prosí o projednání:

 • Úklid jehel z jednotek CityElefant v kolejišti ONJ.
 • Jak se na nové IN karty budou nahrávat stávající aplikace, týká se strojvedoucích – nocležny, vstupy, tankování nafty.
 • Projednání přesčasů na hale 512, prosíme o projednání s panem Novákem – dohlídne Milan Drmla.

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat