Zápis ZV ze dne 17. února 2022

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Martin Klimuš, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Radek Šváb 

Hosté: Jan Blažek, František Kozel, Tereza Šmídová, Gabriela Špárová, Pavel Vašourek

František Kozel informoval:

 • Probíhá akce centralizace skladů.
 • Stížnosti strojvedoucích na sedačky Pendolino – proběhne výměna za nové stejného typu, jiný typ z hlediska bezpečnosti nelze. Ty se ale budou vyměňovat postupně až při vývazu. Je vyrobený prototyp na kontrolku dveří.  Modernizace stanoviště není v plánu!

Jan Blažek informoval:

 • Katalog prací – nárust tarifních stupňů u některých profesí.
 • Cca 200 lidem byla navýšena tarifní třída pro oblast Praha a Česká Třebová.

ZV byl informován:

 • Bylo posláno 20 000 Kč na podpůrný fond Ústředí OSŽ.
 • Je podepsaná nová smlouva s podnájemci na RZ Skochovice.
 • Je podepsaná smlouva na zhotovení nové chatky na RZ Babylon – výstavba začne po ukončení sezóny, cca v říjnu.
 • Seznámení o informacích ze schůze OŘOD a činností BOZP.
 • Byl prodán Ford Tranzit dle stanovené ceny 60 000 Kč.

ZV projednal:

 • Navážeme na spolupráci s Federací strojvedoucích, opět budou společné akce.
 • Na 26.5. bude svolaná konference – členská základna požádá o uvolnění financí na koupi nemovitosti.
 • Koupi permanentek Slavie, Sparta a Bohemians Praha.
 • Nabídku právního zastoupení externí firmy – proběhlo hlasování – zamítnuto.
 • Prodej pozemku ve Skochovicích – proběhlo hlasování – zamítnuto.
 • Dětské představení Spejbl a Hurvínek – bude projednáno.

ZV bere na vědomí:

 • Stížnost na osvětlení na hale 518 a dlouhé přerušení trolejí na kol 107 a 108 při výměně vrat! Vysoké nebezpečí poškození sběračů!

ZV odsouhlasil:

 • Podpory při dlouhodobé nemoci.

Zapsala: Gabriela Špárová

Revidoval: Petr Balada

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat