Zápis ZV ze dne 13. dubna 2022

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.unsplash.com

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Martin Cajthaml, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Martin Klimuš, Martin Kolář, Martin Majner, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Hosté: Václav Bartoníček, František Kozel, R. Madej, Michal Rousek, Tereza Šmídová, Gabriela Špárová

ZV projednal:

 • Stížnosti na mytí oken vlaků řady 111 a 961.

ZV byl informován:

 • Dne 28. 5. 2022 bude otevřen katalog prací.
 • Seznámení s děním na PV ze dne 13. 4. 2022.
 • K polovině roku bude otevřena Kolektivní smlouva s navýšením o inflaci vyšší než 6 % (mimořádná odměna nebo navýšení do tarifu).

ZV bere na vědomí:

 • Konání míčových her v měsíci červnu.
 • Příprava fotbalového turnaje DKV Praha.
 • Příprava brigády na LDT Chrudimka.
 • Byly vzneseny otázky na OCÚ a OŘOD písemnou formou – čekáme na vyjádření.

ZV odsouhlasil:

 • Podpora při dlouhodobé nemoci.
 • Sociální výpomoc.

Václav Bartoníček:

Osobní ohodnocení – zohlednění podstavu a vytížení profesí v RPP Praha bude:

– vedoucí posunu, posunovač, strojvedoucí 7,5 %

– zámečník, elektromechanik 15 %

– ostatní 6 %

 • Informace k ubytovnám – nová smlouva na pronájem bude na 1 rok. Ve Vršovicích je stanoven nájem na 6 000 Kč a v Holešovicích 5 000 Kč.
 • Akce BOZP – PP Vršovice byla stanovena částka 900 000 Kč. Z těchto peněz  je naplánovaná nová nocležna a klimatizace u strojmistrů.
 • Problém se sodobary se řeší, čeká se na výběr nové firmy.

Nocležna Bohumín – naprosto nevhodné spaní pro řádný odpočinek! Nocležna je v obvodu depa na patře se šatnou. Pod okny jsou odstaveny lokomotivy, které často vyjíždějí z depa i v nočních hodinách. Pokoje připomínají vězeňskou celu.

František Kozel:

 • Proběhne centralizace skladů MTZ. K 1. 1. 2023 spadne MTZ pod Zásobovací centrum.
 • Dolaďují se podmínky pro zpracování zadávací dokumentace na halu 512, halu Vršovice – montovna a nové zkušebny. Byl schválen nový lis, montáž a demontáž na hale pro vozy Vectron z důvodů navýšení celkového počtu vozů.
 • Problém na hale 518 v zimním období s vytápěním, řešením bude vyhotovení tepelné clony.

Michal Rousek:

 • Navýšení osobního ohodnocení na 5,5 %.

Vedení bere na vědomí špatný stav sedaček na stanovištích řídících vozů jednotek Railjet – bude zaslán email se seznamem požadavků. Potahy sedaček jsou již ve velmi zanedbaném stavu.

Zapsala: Gabriela Špárová

Revidoval: Petr Balada

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat