Zápis ZV ze dne 11. listopadu 2021

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Stanislav Dvorský, Zdeněk Král, Martin Majner, Pavel Rovenský, Radek Šváb

Hosté: Tereza Šmídová, P.Vašourek, Václav Bartoníček, M. Novák, J. Blažek

Petr Balada – strojvedoucí:

 • Poukazuje na problémy na jednotkách Pendolino, velká hlučnost teplovzdušných ventilátorů na stanovištích. Pan Milan Novák přislíbil nové měření hlučnosti, pan Balada bude přítomen. Dále poukazuje na zoufalý stav sedaček pro strojvedoucí, jsou nepohodlné, prosezené, bez područek. Koncepce těchto sedaček je již velmi zastaralá. Špatně osvětlené  ovládací prvky.

Vedení OŘOD bere na vědomí:

 • Stížnosti na špatné podmínky ubytování pro strojvedoucí v Bohumíně! Je přislíbeno zlepšení. Požadavek od p.Vašourka na vyřešení topení v koupelně v Benešově a opravu osvětlení přístupové cesty. 
 • Projednáno mytí oken na lokomotivách ř.111.

Náměstek OŘOD: 

 • Stále se jedná o nastavení poměrů mezi OCÚ – OŘOD-RSM řeší se úklidy, nájemní smlouvy atd. k 1. 1. 2022.

ZV projednal:

 • Pan Vojtěch Pán ukončil funkci hospodáře na LDT Chrudimka.
 • Jelikož se opět zhoršila situace okolo Covid 19, museli jsme zrušit tradiční Mikulášskou besídku. Jakmile bude situace dobrá, uspořádáme náhradní akci
 • Na novou čističku na RZ Babylon byla zaplacena záloha a na jaře je naplánováno usazování
 • Upozorňujeme, že rezervace na sezónu Babylon 2022 bude pouze přes rezervační systém na stránkách OSŽ DKV Praha.
 • Opět bude pronájem ledové plochy pro hokejisty – více info u Pavla Kučery.
 • Pro akce BOZP jsou jmenováni členi: Klimuš, Vašourek, Průchová, Mojžíš.
 • Zhruba od 6. 12. budeme opět vydávat vánoční dárky. Ve Vršovicích v laboratoři u paní Daviďanové, v Libni u pana Dlouhého, pro DV Čerčany u pana Cajthamla, pro Cargo u pana Otevřela.
 • Na 18. 11. 2021 bude pozván nájemce z RZ Skochovice, projedná se navýšení nájemného a další podmínky.
 • V apartmánech Rokytnice nad Jizerou je vymalováno, bude zakoupen nový nábytek a od 1. prosince 2021 bude již možná rezervace pobytů.
 • ZV schválil odměny pro hospodáře Martina Koláře v částce 5 000 Kč, Vojtěcha Pána v částce 10 000 Kč, pro brigádníky Karla Kučeru, Tomáše Blažka, Karla Hamana, Martina Klimuše, p. Zavřelovou a p. Klimušovou po 2 500 Kč.
 • ZV schválil navýšení měsíční odměny pro správce na LDT Chrudimka na 5 500 Kč a pro správce na RZ Babylon na 4 500 Kč.

Zapsala: Gabriela Špárová

Revidoval: Petr Balada

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat