Zápis ZV ze dne 11. listopadu 2021

OSŽ DKV Praha

Přítomni: P.Balada, R.Hořák, M. Drmla, S.Havel, J. Stroschneider, V. Chroustovský, J.Pirný, M.Cajthaml, J. Mrština, R. Dlouhý, M.Mojžíš, M. Klimuš

Omluveni: S. Dvorský, R. Šváb, P. Rovenský, Z. Král, M. Majner

Hosté: T. Šmídová, P.Vašourek, V. Bartoníček, M. Novák, J. Blažek

Petr Balada – strojvedoucí:

Poukazuje na problémy na jednotkách Pendolino, velká hlučnost teplovzdušných ventilátorů na stanovištích. Pan Milan Novák přislíbil nové měření hlučnosti, pan Balada bude přítomen. Dále poukazuje na zoufalý stav sedaček pro strojvedoucí, jsou nepohodlné, prosezené, bez područek. Koncepce těchto sedaček je již velmi zastaralá. Špatně osvětlené  ovládací prvky.

Vedení OŘOD bere na vědomí:

Stížnosti na špatné podmínky ubytování pro strojvedoucí v Bohumíně! Je přislíbeno zlepšení. Požadavek od p.Vašourka na vyřešení topení v koupelně v Benešově a opravu osvětlení přístupové cesty. 

Projednáno mytí oken na lokomotivách ř.111.

Náměstek OŘOD: 

Stále se jedná o nastavení poměrů mezi OCÚ – OŘOD-RSM řeší se úklidy, nájemní smlouvy atd. k 1.1.2022.

Závodní výbor projednal:

 • Pan Vojtěch Pán ukončil funkci hospodáře na LDT Chrudimka
 • Jelikož se opět zhoršila situace okolo Covid 19, museli jsme zrušit tradiční Mikulášskou besídku. Jakmile bude situace dobrá, uspořádáme náhradní akci
 • Na novou čističku na RZ Babylon byla zaplacena záloha a na jaře je naplánováno usazování
 • Upozorňujeme, že rezervace na sezonu Babylon 2022 bude pouze přes rezervační systém na stránkách OSŽ
 • Opět bude pronájem ledové plochy pro hokejisty – více info u p.Kučery Pavla
 • Pro akce BOZP jsou jmenováni členi: p.Klimuš, p.Vašourek,p.Průchová, p.Mojžíš
 • Zhruba od 6.12. budeme opět vydávat vánoční dárky. Ve Vršovicích v laboratoři u p.Daviďanové, v Libni u p.Dlouhého, pro DV Čerčany u p.Cajthamla, pro Cargo u p.Otevřela.
 • Na 18.11. bude pozván nájemce z RZ Skochovice, projedná se navýšení nájemného a další podmínky
 • V apartmánech Rokytnice n.J. je vymalováno, bude zakoupen nový nábytek a od 1.12. bude již možná rezervace pobytů
 • ZV schválil odměny pro hospodáře p.Koláře v částce 5000 Kč, p.Pána v částce 10 000 Kč, pro brigádníky p.Kučeru,p.Blažka, p.Hamana, p.Klimuše, p.Zavřelovou a p.Klimušovou po 2500 Kč
 • ZV schválil navýšení měsíční odměny pro správce na LDT Chrudimka p.Rulíka na 5500 Kč a pro správce na RZ Babylon p.Luňáka na 4500 Kč

Zapsala: Špárová

Revidoval: Balada, dne 29. 11. 2021

foto: www.unsplash.com

Total
0
Shares
Mohlo by vás zajímat