Zápis ZV ze dne 10. března 2022

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Petr Balada, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Vlastimil Chroustovský 

Hosté: Tereza Šmídová, Gabriela Špárová

ZV byl informován:

 • Čistička na RZ Babylon je potvrzena, firmou přislíbeno vyhotovení do 31. 5. 2022. Rezervační systém na letošní sezónu bude spuštěn od 10. 4. pro aktivní členy, od 25. 4. pro ostatní.
 • Termíny prověrek BOZP jsou dané, prosíme o zaslání připomínek v průběhu měsíce dubna.
 • Seznámení s děním na PV a schůze OŘOD střed.

ZV projednal:

 • Žádáme rekreanty, aby po svém pobytu na našich RZ hlásili způsobené škody.
 • Další ZV byl přesunut na termín 13. dubna 2022.
 • Projednána stížnost na nocležnu v Přerově.

ZV bere na vědomí:

 • Konání míčových her v červnu.
 • Příprava fotbalového turnaje DKV Praha.
 • Příprava brigády na LDT Chrudimka.
 • Byly vzneseny otázky na OCÚ a OŘOD písemnou formou – čekáme na vyjádření.

ZV odsouhlasil:

 • Podpora při dlouhodobé nemoci.

Zapsala: Gabriela Špárová

Revidoval: Petr Balada

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat