Zadlužení Českých drah vzrostlo, zisku docílily jen rozpuštěním rezerv

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: Kevin Prince

České dráhy čelí zvyšujícímu se zadlužení i rostoucím nákladům na úroky. Za 5 let vzrostly dluhy ČD na více než dvojnásobek. Tržby z jízdného stoupají velmi pomalu a osobní doprava je stále v mínusu.

Dopravce zveřejnil mírný účetní zisk ve výši 14 milionů korun. Z detailní analýzy individuální výroční zprávy vyplývá, že byly rozpuštěny rezervy na soudní spory o zneužití dominantního postavení na trase Praha – Ostrava 700 milionů korun. Evropská komise loni řízení ukončila ve prospěch ČD. 

Rezerva na nevýhodné smlouvy se navýšila ze 481 milionů na 842 milionů korun. Ve výnosech firmy jsou započítány i faktury Správě železnic za užívání pozemků pod kolejemi, která je však odmítá a neproplatila je. Byla k nim vytvořena opravná položka v plné výši a ČD uhradily DPH. Odvedené DPH činí téměř 560 milionů korun. ČD si půjčují na investice a čeká se na stanovisko Evropské komise ohledně posouzení hodnoty transakce. Rozpuštění rezerv činí přes 300 milionů korun účetního zisku.

Nárůst zadluženosti je zřejmý z porovnání s rokem 2021 i dalšími léty. V roce 2017 dosáhl objem dluhopisů a úvěrů 30,791 miliardy korun a meziročně klesl téměř o desetinu. V roce 2022 dluhy stouply na 68,4 miliardy korun. Meziročně šlo o nárůst ze 48 miliard korun. Došlo k prudkému nárůstu nákladů na splácení úroků, které stouply meziročně z 1,050 miliardy na 1,752 miliardy korun.

České dráhy nárůst zadluženosti vysvětlují investicemi do nových vozidel, které zatím negenerují nárůst tržeb. Rok 2022 byl ještě ovlivněn pandemií a tržby z jízdného dosáhly 9,795 miliardy korun. Mluvčí firmy Vanda Rajnochová dodala: „Je potřeba si také uvědomit, že během pandemie přišly České dráhy o téměř 8 mld. tržeb a 7 mld. jim nebylo žádným způsobem kompenzováno.“

Došlo i ke značnému nárůstu cen trakční elektřiny. V roce 2017 tržby činily 8 miliard korun. Příjmy z prodeje jízdenek však i přes citelné zdražení v posledních dvou letech rostou pomaleji než dluhy dopravce.

zdroj: www.zdopravy.cz

Mohlo by vás zajímat