Ubytovací podmínky pro rekreační zařízení Babylon

Avatar photo
OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Ubytování RZ Babylon
(dále jen „ubytovací zařízení“)

Klient, který si zarezervoval ubytování, se zavazuje, že bude dodržovat následující ubytovací podmínky:

1. Nárok na ubytování má pouze ten, kdo si pobyt řádně zarezervuje prostřednictvím webové stránky www.oszdkvpraha.cz nebo osobně v kanceláři OSŽ DKV Praha na adrese Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4 – Michle (hala 512, 2. patro, č. 309). Ubytovací zařízení má právo zkontrolovat totožnost hostů před zahájením pobytu i v jeho průběhu.

2. Ubytování není možné poskytnout těm, kteří nemají zaplacené členské příspěvky (OSŽ DKV Praha) za poslední 3 měsíce.

3. Za ubytovaní je klient povinen zaplatit cenu uvedenou v potvrzení o rezervaci, které obdrží elektronicky nebo osobně.

4. Klient smí využívat chatku pouze v době, která je vymezena v rezervaci.

5. Ubytování je povoleno pouze osobám, které nejsou nakažené infekčními chorobami.

6. Klient má při prvním vstupu do chatky povinnost zkontrolovat stav a funkčnost zařízení chatky. Veškeré nedostatky musí neprodleně ohlásit na čísle +420 725 082 117.

7. Ve vnitřních prostorách chatky musí klienti používat pouze domácí obuv (například pantofle).

8. V chatce je povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, které splňují veškerá bezpečností kritéria.

9. Klient má právo využívat zařízení a vybavení chatky. Za veškeré škody na majetku ubytovacího zařízení odpovídá klient podle platných právních předpisů.

10. Klient nesmí brát do chatky rozměrné sportovní vybavení a předměty.

11. V celém areálu objektu RZ Babylon je zakázáno přemísťovat jakékoliv vybavení, vykonávat opravy nebo zasahovat do elektrických zařízení včetně softwarových úprav.

12. Klient je povinen při odchodu z chatky vypínat elektrické spotřebiče (mimo lednice), zavřít vodovodní baterie, zhasnout světla, zavřít okna a dveře.

13. Pokud by klient chtěl požádat o prodloužení pobytu, musí tak učinit telefonicky na čísle +420 725 082 117. Ubytovací zařízení nemá povinnost takové žádosti vyhovět z provozních i organizačních důvodů.

14. Pokud se klient předem nedohodne s ubytovacím zařízením na individuálním check-outu (odhlášení), je povinen uvolnit apartmán do 10:00 v poslední den pobytu. V případě porušení této povinnosti může ubytovací zařízení po klientovi vyžadovat zaplacení částky za následující den.

15. Ubytovací zařízení není odpovědné za případné neshody nebo konflikty mezi hosty ubytovanými v areálu objektu RZ Babylon.

16. V areálu RZ Babylon je možné přijímat návštěvy pouze se souhlasem ubytovacího zařízení.

17. V čase od 22:00 do 6:00 je povinný noční klid.

18. Z bezpečnostních důvodů není povolené nechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých ve všech prostorách areálu RZ Babylon.

19. V areálu objektu RZ Babylon jsou povoleni domácí mazlíčci.

20. Z bezpečnostních důvodů nesmí klient vstupovat do dveří označených „jen pro personál“ či do dveří od jiných objektů.

21. Ve vnitřním prostoru chatky je přísný zákaz kouření.

22. Klient má právo parkovat na vyznačeném parkovacím stání u areálu RZ Babylon. 

23. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v prostorách areálu RZ Babylonu.

24. Před odjezdem je klient povinen chatku uklidit a uvést do stavu, v jakém se nacházela při prvním vstupu do jejích prostor.

25. Klient je povinen dodržovat tyto Ubytovací podmínky od momentu, kdy si platně sjedná rezervaci. V případě jejich závažného porušení má ubytovací zařízení právo okamžitě pobyt ukončit bez jakékoliv finanční náhrady.

Ubytovací podmínky jsou k dispozici také na viditelném místě v prostorách chatky.

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat