Zápis ZV ze dne 9. února 2023

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Martin Cajthaml, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Jan Strohschneider

Hosté: Václav Bartoníček, Jan Blažek, Vladimír Drobný, Michal Rousek

ZV projednal:

 • Konference ZO OSŽ DKV Praha proběhne 13. dubna 2023 v Továrně.
 • Seznámení s apartmánem Korzo Lipno.
 • Do konce měsíce bude zahájena stavba chaty na Babylonu. Čeká se na vytyčení stávající kabelové trasy.
 • Tábor Chrudimka – kácení stromů napadených kůrovcem.
 • Informace o komisi pro OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky.
 • Projednána žádost o sociální výpomoc, dlouhodobá nemoc – schváleno.

Informace od vedení OŘOD:

 • Výluka “Vjezd”.
 • Rekonstrukce sociálních zařízení v “Odjezdu”.
 • Rekonstrukce sociálních zařízení ve Vršovicích.
 • Úklid na “žehličkách” ř. 110/111.
 • Dodávka Vectronů – 2023/2024.
 • Motorové lokomotivy ř. 750 a další.
 • Obsazenost šaten SÚ a OŘOD v Libni – nedostatek teplé vody v šatnách na hale.
 • Dveře na “Syslech” – úprava zapojení pro zajištění bezpečnosti – „Zelená Linka“, realizace do 1,5 měsíce (konec března), čeká se na schválení od výrobce a Drážního úřadu.

Informace od vedení OCÚ:

 • Placené parkování v areálech ČD pro zaměstnance. Nesouhlas se zpoplatněním parkování v místě výkonu práce.
 • Dne 22. února 2023 proběhne výběrové řízení na ředitele OCÚ Střed.
 • Tepelná clona na hale 518.
 • Informace o prodloužení montovny v SÚ Vršovice pro údržbu lokomotiv Vectron.
 • Informace o nové hale (v “bramborách” u JLV) na ONJ.
 • Informace o hale pro mytí graffiti.
 • Studie proveditelnosti prodloužení haly 518 na východ.
 • Rekonstrukce osvětlení haly 518 – strop + kanály do konce srpna 2023.
 • Provozní programy údržby – nereálné časové normy, uvedené časy v rozporu s platnými předpisy pro údržbu vozidel. “Nadčas” vykazovat jako “neplán” – PNEO, vést řádné záznamy o provedené práci. Od OŘOD vyžadována plynulá a reálná přístavba, jak během dne, tak i měsíčně (ne jeden měsíc 5 vozidel a druhý 20 vozidel).
 • Nepořádek na pracovištích Praha v porovnání s mimopražskými. Překážka při získávání nových zaměstnanců, zodpovědnost mistrů a dalších vedoucích pracovníků za své pracoviště, zodpovědnost vedoucích pracovníků úklidových firem za provedený uklidnění, zpětná vazba na kvalitu provedeného úklidu.
 • Rekonstrukce kolejiště ONJ, rekonstrukce pod Krčí.
 • Žádost o rekonstrukci kolejiště “Vjezd”.
 • Žádost o rekonstrukci kolejiště “Sanitární” koleje.
 • Započne čištění nádrží na el. jednotkách 471.

Datum příštího ZV: 9. března 2023

Zapsal: Zdeněk Král

Revidoval: Milan Drmla

Stáhnout ve formátu PDF (vhodné pro tisk)

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat