Zápis ZV ze dne 13. ledna 2022

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Členové: Petr Balada, Martin Cajthaml, Radek Dlouhý, Milan Drmla, Stanislav Dvorský, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Martin Klimuš, Martin Kolář, Zdeněk Král, Martin Majner, Miloslav Mojžíš, Jakub Mrština, Jakub Pirný, Stanislav Pončík, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider, Radek Šváb

Omluveni: Martin Cajthaml, Stanislav Havel, Radek Hořák, Vlastimil Chroustovský, Jakub Mrština, Pavel Rovenský, Jan Strohschneider

Hosté: František Kozel, Tereza Šmídová, Gabriela Špárová

František Kozel informoval:

 • Majetek byl předán RSM – budou vystaveny nájemní smlouvy.
 • Na Smíchově skončila ubytovna, zaměstnanci OCÚ byli přestěhováni do Holešovic.
 • Od března v depu ve Vršovicích budou prováděny veškeré opravy a údržba lokomotiv Vectron.
 • Investiční komise zasedá 25. ledna, z částky zhruba 400 miliónů Kč bude vypracován návrh na novou halu, výměnu výhybky a spleť kolejí.
 • Na akce BOZP je vyčleněna částka 801 300 Kč.

ZV byl informován:

 • O jednání na PV.
 • O sociálním fondu a akcích BOZP.
 • Od 1. 1. 2022 jsou změny v Katalogu prací a mezd. Na vyrovnání mezd bylo použito cca 30 miliónů Kč.
 • O informacích ze schůze OŘOD a činností BOZP.

ZV bere na vědomí:

 • Stížnost strojvedoucích na technologickou chůzi při směnách, (např. chůze na depní nocležnu v Chebu).
 • Smlouva na rekreační středisko Skochovice je u právníka na projednání.

ZV odsouhlasil:

 • Sociální buňka na LDT Chrudimka.
 • 50% sleva na zakoupené lístky do divadel.
 • Jarní brigáda na LDT Chrudimka bude v termínu 20. – 28. 4., dobrovolníci, prosím hlaste se v kanceláři OSŽ, každá pomoc velmi vítaná!

Návštěva IT:

 • Vysvětlení obsahové části nových webových stránek OSŽ.

Zapsala: Gabriela Špárová

Revidoval: Petr Balada

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat