Vlaky jezdí u Valašského Meziříčí téměř dvojnásobnou rychlostí

Avatar photo
OSŽ DKV Praha
foto: www.skoda.cz

V modernizované stanici Lhotka nad Bečvou 25. srpna 2021 proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou. Zvýšením traťové rychlosti z 80 až na 160 km/h se zkrátí jízdní doby vlaků. Práce na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje trvaly od června 2019 téměř 2 roky. 

Přínosy této stavby mohli pocítit cestující v dálkových vlacích už v průběhu letošního roku, kdy se traťová rychlost zvýšila nejprve na 120 km/h a přibližně v polovině června na současných 155 km/h. Naklápěcí soupravy pojedou v uvedeném úseku ještě o 5 kilometrů za hodinu rychleji. Jízda po bezstykové koleji je přitom klidnější a pohodlnější než dosud,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

Stanice Lhotka nad Bečvou

Stanice Lhotka nad Bečvou prošla kompletní přestavbou. Do přestavěné výpravní budovy byla umístěna moderní technologie s ovládáním nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Vzniklo nové ostrovní nástupiště s výškou 550 mm nad přilehlými kolejemi s mimoúrovňovým, bezbariérovým přístupem novým podchodem. Přístupové rampy a schodiště včetně části nástupiště jsou zastřešeny. 

Rekonstrukce celého úseku

V úseku došlo k rekonstrukci železničního spodku, ke zřízení železničního svršku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Rekonstruovány jsou železniční mosty i propustky, kde byla část z nich zrušena. Připraveno je i dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. 

Rekonstrukce s novým typem betonových pražců

V úseku Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou je zkušební úsek železničního svršku s novým typem betonových pražců. Proběhla přestavba a rozšíření silničního nadjezdu v Hustopečích nad Bečvou v lokalitě Valcha na silnici III/03561. 

Rekonstrukce pro vyšší bezpečnost 

V lokalitě Střítežík vznikl železniční most pro mimoúrovňové křížení budoucí cyklostezky s železniční tratí podjezdem. Ve Lhotce nad Bečvou na náspu silnice III/03562 v pokračování za nadjezdem železniční trati vznikl chodník oddělený betonovými svodidly od silnice.

Zhotovitel a financování

Zhotovitelem stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou je Společnost Hustopeče, jejím správcem STRABAG Rail a společníkem Elektrizace železnic Praha. Projekt je spolufinancován EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Celkové náklady na realizaci stavby činí 1 666 130 629 Kč bez DPH. Podpory EU z programu CEF je 84,08 % ze způsobilých nákladů, maximální výše dotace činí 46 304 912 eur, tedy zhruba 1 251 621 771 Kč. Financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

zdroj: tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat