Ubytovací podmínky pro apartmán Benecko

ZO OSŽ DKV Praha
OSŽ DKV Praha
foto: www.endlessworks.cz

Ubytování Benecko – Apartmán #11
(dále jen „ubytovací zařízení“)

Klient, který si zarezervoval ubytování, se zavazuje, že bude dodržovat následující ubytovací podmínky:

1. Nárok na ubytování má pouze ten, kdo si pobyt řádně zarezervuje prostřednictvím webové stránky www.oszdkvpraha.cz nebo osobně v kanceláři OSŽ DKV Praha na adrese Chodovská 1476/3b, 141 00 Praha 4 – Michle (hala 512, 2. patro, č. 309). Ubytovací zařízení má právo zkontrolovat totožnost hostů před zahájením pobytu i v jeho průběhu.

2. Ubytování není možné poskytnout těm, kteří nemají zaplacené členské příspěvky (OSŽ DKV Praha) za poslední 3 měsíce.

3. Za ubytovaní je klient povinen zaplatit cenu uvedenou v potvrzení o rezervaci, které obdrží elektronicky nebo osobně.

4. Klient smí využívat apartmán pouze v době, která je vymezena v rezervaci.

5. Ubytování je povoleno pouze osobám, které nejsou nakažené infekčními chorobami.

6. Klient má při prvním vstupu do apartmánu povinnost zkontrolovat stav a funkčnost zařízení apartmánu. Veškeré nedostatky musí neprodleně ohlásit na čísle +420 725 082 117.

7. Ve vnitřních prostorách apartmánu musí klienti používat pouze domácí obuv (například pantofle).

8. V apartmánu je povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, které splňují veškerá bezpečností kritéria.

9. Klient má právo využívat zařízení a vybavení apartmánu. Za veškeré škody na majetku ubytovacího zařízení odpovídá klient podle platných právních předpisů.

10. Klient nesmí brát do apartmánu rozměrné sportovní vybavení a předměty. Pro účely jejich uschování je možné využít sklep číslo 11.

11. V celém areálu objektu Bellevue je zakázáno přemísťovat jakékoliv vybavení, vykonávat opravy nebo zasahovat do elektrických zařízení včetně softwarových úprav.

12. Klient je povinen při odchodu z apartmánu vypínat elektrické spotřebiče (mimo lednice), zavřít vodovodní baterie, zhasnout světla, zavřít okna a dveře.

13. Pokud by klient chtěl požádat o prodloužení pobytu, musí tak učinit telefonicky na čísle +420 725 082 117. Ubytovací zařízení nemá povinnost takové žádosti vyhovět z provozních i organizačních důvodů.

14. Pokud se klient předem nedohodne s ubytovacím zařízením na individuálním check-outu (odhlášení), je povinen uvolnit apartmán do 12:00 v poslední den pobytu. V případě porušení této povinnosti může ubytovací zařízení po klientovi vyžadovat zaplacení částky za následující den.

15. Ubytovací zařízení není odpovědné za případné neshody nebo konflikty mezi hosty ubytovanými v areálu objektu Bellevue.

16. V apartmánu je možné přijímat návštěvy pouze se souhlasem ubytovacího zařízení.

17. V čase od 22.00 do 6.00 je povinný noční klid.

18. Z bezpečnostních důvodů není povolené nechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých ve všech prostorách objektu Bellevue.

19. V celém areálu objektu Bellevue není povoleno chovat domácí zvířata.

20. Z bezpečnostních důvodů nesmí klient vstupovat do dveří označených „jen pro personál“ či do dveří od jiných apartmánů.

21. V celém areálu objektu Bellevue platí přísný zákaz kouření.

22. Klient má právo parkovat na parkovišti objektu Bellevue. K vjezdu a výjezdu je nutné použít dálkový ovladač od automatické brány. Příslušná tlačítka je nutné stisknout pouze jednou. V případě mnohonásobného stisknutí hrozí zablokování brány. Pokud k němu dojde, po klientovi bude vyžadována úhrada servisního zásahu.

23. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v prostorách apartmánu i ve společných prostorách objektu Bellevue.

24. Před odjezdem je klient povinen apartmán uklidit a uvést do stavu, v jakém se nacházel při prvním vstupu do jeho prostorů.

25. Klient je povinen dodržovat tyto Ubytovací podmínky od momentu, kdy si platně sjedná rezervaci. V případě jejich závažného porušení má ubytovací zařízení právo okamžitě pobyt ukončit bez jakékoliv finanční náhrady.

Ubytovací podmínky jsou k dispozici také na viditelném místě v prostorách apartmánu.

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat