Proč se stát členem naší odborové organizace?

OSŽ DKV Praha

Naše odborová organizace OSŽ DKV Praha spadá pod odborovou organizaci OSŽ (Odborové sdružení železničářů) se sídlem na adrese Na Břehu 579/3, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Odbory jsou jedinou zákonem uznávanou organizací, která má právo prosazovat a bránit práva zaměstnanců. V současné době má organizace OSŽ DKV Praha přes 600 členů, kterým nabízíme řadu zajímavých benefitů. Níže se přehledně dozvíte informace, co vše zabezpečuje OSŽ na celostátní úrovni a jaké další výhody nabízí členství v naší odborové organizaci.

Členům OSŽ DKV Praha nabízíme:

 • právní pomoc v profesním i osobním životě
 • pojištění odpovědnosti (zvýhodněná “pojistka na blbost”)
 • podpora při nemoci (finanční, materiální, právní)
 • pomoc v mimořádných situacích (finanční, materiální, právní)
 • příspěvek na školní potřeby pro děti
 • finanční příspěvky – narození dítěte, oslava životního jubilea, odchod do důchodu
 • akce pro děti – pravidelné letní a podzimní tábory, mikulášská nadílka
 • výhodná rekreace v našich apartmánech – Babylon, Benecko, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou
 • dotované vstupenky na kulturní a sportovní akce (aquapark, bazén, divadlo, fotbal, zoo)
 • možnost zapůjčení vybavení – stany, střešní box, vozík za auto atd.

Co zabezpečují odbory na celostátní úrovni?

 • OSŽ je členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR) s přístupem na tzv. tripartitu (RSHD ČR)
 • zabezpečují vedení sociálního dialogu s vládou ČR a zaměstnavatelskými svazy – SP ČR, KZPS ČR
 • připomínkování právních předpisů (legislativa) z hlediska potřeby zaměstnanců (prostřednictvím ASO ČR)

Co zabezpečuje OSŽ na podnikové úrovni?

 • vyjednává za zaměstnance podnikové kolektivní smlouvy (vede dokumentaci PKS) s cílem zaručit důstojné pracovní, mzdové (platové) a sociální podmínky a benefity pro zaměstnance
 • prostřednictvím podnikových výborů OSŽ (PV OSŽ) a Nedrážního republikového výboru OSŽ (NeRV OSŽ) jedná se zaměstnavateli na vrcholové úrovni a připomínkuje právní normy zaměstnavatele
 • provádí kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na pracovištích zaměstnavatelů
 • využití volného času, sportování a kulturní činnosti, rekreaci s příspěvkem v tuzemsku i zahraničí, a to i ve vlastních rekreačních zařízeních, za využití SF a FKSP – další informace na www.rekreaceosz.cz

Členům OSŽ nabízíme:

 • nepřetržitý právní servis (krizová linka – tel.: 602 262 544) při vzniku mimořádné události (MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností, vyplývajících z pracovněprávních vztahů
 • bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s pracovněprávními vztahy, dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ (ŘPP OSŽ)
 • bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení nájemníků ČR (SON ČR, tel.: 224 463 343), další informace na www.son.cz a e-mailu: info@son.cz
 • bezplatnou prvotní poradu v občanském (soukromém) životě (v rozsahu 60 minut) v následujících oblastech: rodinné právo, vlastnické právo k nemovitostem a k movitým věcem, dopravní (silniční) nehody, dědické právo, insolvence + exekuce – tel.: 773 785 003
 • unikátní pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální (nízké) pojistné a finanční spoluúčast člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných podmínek (metodická pomoc)
 • výhodná pojištění (soukromá) – pojištění majetku a odpovědnosti občanů (např. dům, byt, rekreační zařízení, domácnost), pojištění motorových vozidel (např. havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), cestovní pojištění – Kooperativa pojišťovna, a.s. – tel.: 957 134 091
 • nenávratnou dávku z Podpůrného fondu OSŽ (PF OSŽ) a návratnou bezúročnou půjčku při insolvenci zaměstnavatele, při tíživých sociálních situacích, na jejichž zmírnění finanční a hmotné prostředky nestačí, dle podmínek stanovených Statutem PF OSŽ
 • zastupování zaměstnance při šetření a objasňování pracovních úrazů, kontrola správnosti jejich šetření
 • právní podporu a metodickou pomoc ve vybraných oblastech odborové činnosti a BOZP
 • vzdělávání pro funkcionáře ZO OSŽ a pro všechny členy OSŽ výuka práce na PC (vícedenní kurzy)
 • informace o aktuálním dění v působnosti OSŽ prostřednictvím www.osz.org a čtrnáctideníku Obzor s internetovou přílohou Nedrážní magazín Obzor a informačního systému OSŽ s publikací článků s pracovněprávní a BOZP problematikou

foto: www.unsplash.com
zdroj: www.osz.org

Total
0
Shares
Mohlo by vás zajímat