Na koridoru v jižních Čechách se testovala rychlost 200 km/h

ZO OSŽ DKV Praha
ZO OSŽ DKV Praha
foto: www.zeleznicar.cd.cz

Minulý týden proběhly zkušební jízdy na čerstvě dokončených nových úsecích čtvrtého koridoru, které dosahovaly rychlosti až 200 km/h.

Ve dnech 23. – 26. října proběhly zkušební jízdy na nově vybudovaných traťových úsecích Soběslav – Doubí u Tábora a Sudoměřice u Tábora – Votice rychlostí až 200 km/h. Mimo jiné šlo o to zjistit, jak se mostní konstrukce skutečně chovají při průjezdu vlaků rychlostí vyšší než 160 km/h. Výsledky budou vyhodnoceny z hlediska možného použití těchto konstrukcí pro vysokorychlostní tratě, resp. pro rychlosti vyšší než 300 km/h.

Záměrem bylo, aby testování nemělo významný vliv na provoz běžných vlaků. Pro testovací jízdy byla využita lokomotiva Vectron Správy železnic. Pro provedení reálných zkoušek a posouzení chování mostních konstrukcí byly použity specializované diagnostické zařízení Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem kolejových vozidel byly také vyhodnoceny aerodynamické účinky v tunelech při rychlém pohybu zkušební soupravy. Zvláštní pozornost věnovali vědci určení tlakového zatížení vozidla a komfortu cestujících.

Experimenty prováděné na nástupištích byly zaměřeny na stanovení aerodynamických dopadů projíždějícího zkušebního vlaku a spojů během běžného provozu a způsobených změn tlaku podél trati. Vlastní měření a vyhodnocení provádělo Vysoké učení technické v Brně, Ústav železničních konstrukcí a staveb, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Geofyzikální ústav Akademie věd ČR a Výzkumný ústav železniční.

zdroj: www.spravazeleznic.cz

Mohlo by vás zajímat