Konference ZO OSŽ DKV Praha proběhne 13. dubna

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: Sincerely Media – www.unsplash.com

Jako každý rok, tak i letos svolává odborová organizace ZO OSŽ DKV Praha konferenci. Členská schůze neboli konference se koná podle potřeby, nejméně však 1x do roka a je svolána usnesením ZV OSŽ DKV Praha. Na svolané konferenci se bude hodnotit hospodaření v loňském roce, výhled a rozpočet na letošní rok a účelem setkání je také informovat o aktuální situaci na železnici.

Termín: 13. dubna 2023 v 15:30

Místo konání: Bowling v továrně – Vlastislavova 11, Praha 4

Program: 

  • Hospodaření a činnost ZO v roce 2022
  • Výhled pro rok 2023
  • Rozpočet na rok 2023
  • Aktuální informace o situaci na železnici
  • Vystoupení vedení OŽS a managementu DKV Praha (OCÚ a OŘODU)
  • Personální záležitosti
  • Různé
  • Diskuze
  • Usnesení

Po skončení oficiální části si budou moci delegáti bezplatně zahrát bowling na 4 drahách, občerstvit se, příjemně posedět a popovídat si.

Členy, kteří neobdrželi delegačenku a mají zájem se konference zúčastnit, žádáme, ať si dohodnou předem svoji účast telefonicky na ZV OSŽ DKV Praha tel. 777 319 572. Kapacita restaurace je omezena.

Delegačenky je si možno eventuelně vyzvednout u členů ZV z příslušného pracoviště po předchozí tel. dohodě přímo na ZV OSŽ DKV Praha. 

Přímo na ZV OSŽ DKV Praha je také možno podávat návrhy k zařazení do programu.

V případě, že jste delegačenku obdrželi, ale nemůžete se z vážných důvodů zúčastnit, vraťte ji prosím v dostatečném předstihu v místě, kde vám byla vydána.

Prezence bude probíhat již od 15:15 hodin, proto žádáme všechny delegáty o dochvilnost.

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat