Jaké nastaly změny v pojištění odpovědnosti?

Avatar photo
OSŽ DKV Praha
foto: www.pexels.com

Vážené členky a vážení členové OSŽ,

stávající obsah pojistné smlouvy uzavřené mezi OSŽ a Kooperativa pojišťovnou, a.s., č. 595037052-8, ze dne 25. 9. 2001 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále rovněž “pojištění odpovědnosti”) bude od 1. 1. 2019 rozšířen nad rámec “Všeobecných pojistných podmínek” (dále rovněž “VPP”) o institut “čistá finanční škoda” (tj. újma na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako škoda způsobená na věci). Modelovými případy mohou například být:

a) nedovolená jízda drážního vozidla,
b) zavlečení nebo špatné směrování nákladního vozu,
c) zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu do provozu.

V současné době se pojištění odpovědnosti, mj. odchylně (nad rámec) od ustanovení VPP, vztahuje i na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil:

a) vyrobením (vadného výrobku) nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích,
b) v souvislosti s řízením dopravního prostředku,
c) na pneumatikách a přepravovaných věcech,
d) ztrátou věci,
e) při činnosti konané na základě dohody o provedení práce.

Pojištění platí pro všechny státy světa (územní platnost není omezena).

Od 1. 1. 2019:
– pojistná částka (=4,5x hrubý průměrný výdělek)
– člen OSŽ zaplatí pojistné podle zvolené pojistné částky

120 000 Kč150 000 Kč180 000 Kč260 000 Kč340 000 Kč400 000 Kč
450 Kč600 Kč750 Kč1 050 Kč1 350 Kč1 580 Kč
– spoluúčast ve výši 5 % – minimálně 500 Kč, – maximálně 3 000 Kč

Pojištění odpovědnosti pro členy OSŽ (zprostředkované prostřednictvím OSŽ) nadále nejen zůstává ve výjimečném, výhodném postavení (např. obsah pojištění, výše pojistné částky a pojistného, výše spoluúčasti apod.) na pojistném trhu v České republice, ale jeho výhodnost se rozšířením o institut “čistá finanční škoda” ještě posílila.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého předsedu ZO OSŽ nebo ESO OSŽ-ústředí – JUDr. Petra Večeře, tel.: 737 275 068, e-mail: petr.vecer@osz.org nebo Mikuláše Hubicsáka, tel.: 737 275 114, e-mail: mikulas.hubicsak@osz.org.

zdroj: www.osz.org

Mohlo by vás zajímat