Jak bude vypadat železniční most pod Vyšehradem?

ZO OSŽ DKV Praha
ZO OSŽ DKV Praha
foto: Správa železnic

Prezentace vítězného návrhu nové podoby železničního mostu pod Vyšehradem proběhla v polovině ledna v budově Národního technického muzea (NTM) v Praze na Letné. Zúčastnili se jí mimo jiné ministři dopravy a kultury, generální ředitel Správy železnic a další významní hosté.

Z původního mostu zůstane pouze spodní část a zbytek nahradí trojkolejný most od studia 2T engineering. Nový návrh počítá se zachováním trojice mostních polí a trojicí oblouků, čili tradiční silueta mostu zůstane zachována.

Na obou stranách mostu by měly být i nadále lávky pro pěší a konkrétně v oblasti Výtoně by se nynější vedení tratě mělo pozměnit a měla by zde vzniknout také zastávka, která by usnadnila přestup na tramvaje. Rekonstrukce mostu by měla začít v roce 2026 a celkem vyjde na dvě miliardy korun.

Vítězný návrh otevírá cestu k využití stávající mostní konstrukce v jiném umístění a doufám, že i tento přesun začne Správa železnic připravovat,“ uvedl k vítěznému návrhu náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Podle šéfa Správy železnic Jiřího Svobody bylo jedním z požadavků soutěže rozšíření na tři koleje. Důležité bylo také respektování požadavků památkové ochrany. Některé návrhy také počítaly se zachováním již existující ocelové konstrukce.

Aktuální stav mostu dosáhl hranice provozuschopnosti. V souladu s plánem proto bude Správa železnic v průběhu roku postupně pokračovat v nezbytných akcích, které budou mít dopad na fungování železnice. Jako první vstoupilo v polovině ledna v platnost omezení pro vlaky s více lokomotivami. Další opatření, která budou provedena, mají za cíl zachovat provoz na mostě v maximální možné míře, aniž by byla ohrožena bezpečnost. Správa železnic současně přijímá opatření, která mají zmírnit případné omezení nákladní dopravy.

Most prošel přepočtem statiky včetně zatěžovací zkoušky. V reakci na zjištění zvýšila Správa železnic dohled nad mostem a ve spolupráci s ČVUT zavedla od roku 2020 dlouhodobý monitoring. Na objektech jsou trvale instalována čidla, která sledují a vyhodnocují probíhající změny. Kritická místa hlavních nosníků i mostovky budou podle Správy železnic ošetřeny v letošním roce. Stav jednotlivých prvků je však dán jejich stářím, materiálem, konstrukčním řešením a provozním zatížením a nelze jej údržbou zvrátit. Díky provedeným opatřením je provoz na mostě stále bezpečný, i když se blíží konec jeho životnosti.

Správa železnic je také nucena od poloviny února 2023 změnit hmotnostní třídu mostu z C3 na C2, což v konečném důsledku znemožní provoz nákladních vlaků. Od roku 2024 bude traťová rychlost snížena na 20 km/h a přes stávající konstrukci bude moci projet pouze jeden vlak. Na most již nebudou moci vjíždět ani těžší drážní vozidla. Pro nadcházející rok musí být celkové zatížení mostu sníženo na 60 % aktuálního rozsahu.

zdroj: tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat