Informace k dodatkovému volnu pro zaměstnance

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: Kevin Prince

Pár informací z porady ze dne 16. 9. 2022 k dodatkovému volnu.

 • Neplést si DOVOLENOU (ze zákona povinná) a Dodatkové volno (benefit zaměstnavatele).
 • Na dodatkové volno mají nárok zaměstnanci (dle PKS v článku 16, příloha č. 1) po vyčerpání 25 dní dovolené, pokud člověk byl na nemocenské či v jiném nepracovním stavu v součtu déle než 100 dní a dovolená se mu tak pokrátí a nemůže čerpat 25 dní dovolené, tak nárok na dodatkové volno nemá, leda-by měl zůstatek z loňské dovolené a v součtu loňská+letošní pokrácená dovo- lená by dala dohromady 25 dní, tak po vyčerpání zmíněných 25 dní v tomto roce by nárok na do- datkové volno byl.
 • O dodatkové volno lze zažádat stejně jako o běžnou dovolenou v Zamportále, kde bude samotné tlačítko „Žádost o dodatkové volno“, hned vedle tlačítka „Návrh dovolené“.
 • O dodatkové volno MUSÍ zažádat sám zaměstnanec v Zamportále, nelze tak nařídit nebo aby za- městnanci do systému zadal vedoucí/mistr…
 • Pokud zaměstnanec nesplní všechny podmínky čerpání dodatkového volna, neměl by ho systém v Zamportálu pustit k žádosti o dodatkové volno.
 • Dodatkové volno lze čerpat pouze v období 1. 10. – 31. 12. 2022 a nelze tak převádět na další rok.
 • U THP zaměstnanců má dovolená přednost před dodatkovém volnem, tz. pokud má zaměstna- nec z loňska zůstatek dovolené a vyčerpá 25 dní letošní dovolené a požádá tedy o dodatkové volno s tím, že loňskou dovolenou si nechá převést do dalšího roku tak to nelze! Nejdříve musí vybrat i starou dovolenou a až bude mít vše vybráno, až poté může čerpat dodatkové volno.
 • Pokud zaměstnanec zažádá o dodatkové volno a vedoucí, mistr atd.. dodatkové volno zruší (např. z důvodu nedostatku zaměstnanců apod. JE NUTNO PSÁT TEDY DŮVOD NESCHVÁLENÍ DODATKOVÉHO VOLNA) poté v lednu 2023 bude každá zamítnutá žádost prozkoumána a bude se jednat o nějaké kompenzaci (zatím není upřesněno jak by kompenzace měla vypadat).
 • Dodatkové volno se bude vykazovat na MD 3010.
 • Pokud si zaměstnanec bude chtít vzít dodatkové volno na svátek (28. 10., 17. 11., 24. – 26. 12. 2022) má přednost Náhrada mzdy za svátek před dodatkovým volnem.
 • Při rušení dodatkového volna / dovolené se postupuje opačně, tedy nejdříve rušení dodatkového volna a až poté případně dovolená. Nelze zrušit dovolenou a dodatkové volno zanechat.
 • Datum pro určení zaměstnanců kteří mají nárok k čerpání dodatkového volna bylo 1. 9. 2022 a určuje se dle režimu práce k tomu datu.
 • Lze kombinovat půl dne dovolené a půl dne dodatkového volna.
 • Není podmínka mít do konce září 2022 naplánováno a schváleno 25 dní dovolené, např. pokud zaměstnanec vyčerpá 25-tý den dovolené v průběhu měsíce listopad, automaticky mu naskočí nárok na 5 dní dodatkového volna.

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat