Desatero pro bezpečné zařízení

Avatar photo
OSŽ DKV Praha
foto: www.unsplash.com

Informace pro členy OSŽ a ZO OSŽ

I. Víš, že “pracovní zařízení” – je jakýkoli stroj, přístroj, nástroj nebo zařízení používané při práci?

II. Pamatuj si, že “používání” zařízení je i jeho spouštění, zastavování, provoz, doprava, opravy, úpravy, údržba, obsluha a čištění!

III. Má zařízení v pořádku všechny ochranné prvky?

IV. Vidíš bezpečnostní tabulky, vyznačený prostor stroje, centrální stop, případně odsávání, osvětlení apod. (přiměřeně druhu zařízení)?

V. Má obsluha zařízení přidělené vhodné OOPP a používá je?

VI. Má zařízení dokumentaci? Průvodní a provozní dokumentace (například návody výrobce, záznamy o kontrolách a revizích) se uchovává po celou dobu provozu. Lze ji nahradit interním předpisem (MPBP) ve stejném rozsahu, návod obdobným návodem.

VII. Jsou elektrické části zařízení pravidelně revidovány revizním technikem?

VIII. Provádí se pravidelná kontrola zařízení? Min. 1x za 12 měsíců?, rozsah určuje výrobce, legislativa nebo zaměstnavatel, provádí určený zaměstnanec.

IX. Je (přiměřeně) stanovena četnost a způsob údržby, úklidu, odpovědnost za provoz stroje a zaměstnanec pověřený obsluhou?

X. Je zajištěno prokazatelné seznámení s návodem, MPBP a provedeno zaškolení obsluhy (přiměřeně druhu zařízení)?

Odborové sdružení železničářů, oddělení BOZP-Ú 2018

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat