Desatero k pracovním úrazům

Avatar photo
OSŽ DKV Praha
foto: www.unsplash.com

Informace pro členy OSŽ a ZO OSŽ

I. Ošetři zraněného, zajisti první pomoc. Dbej své vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních osob.

II. Zajisti lékařské ošetření.

III. Ohlas úraz nadřízenému, Policie ČR se volá při podezření na trestný čin.

IV. Zajisti místo vzniku úrazu, důkazy a pořiď fotodokumentaci.

V. Spolupracuj se zaměstnavatelem při šetření úrazu.

VI. Informuj ZO OSŽ, případně oddělení BOZP – Ú (u smrtelného nebo závažného úrazu).

VII. Zkontroluj, zda byl úraz zapsán do Knihy úrazů.

VIII. Zkontroluj, zda byl sepsán Záznam o úrazu (sepisuje se v případě pracovní neschopnosti nad 3 dny), případně Záznam o úrazu – hlášení změn. Vždy se ujisti, co podepisuješ!

IX. Prověř, zda byl pracovní úraz řádně vyšetřen a odškodněn, požaduj kopie dokumentace k pracovnímu úrazu.

X. Při pochybnostech nebo nejasnostech volej svazové inspektory bezpečnosti práce – OSŽ-Ú.

Odborové sdružení železničářů, oddělení BOZP-Ú 2017

zdroj: vlastní

Mohlo by vás zajímat