České dráhy uzavřely s odbory Podnikovou kolektivní smlouvu pro rok 2023

Avatar photo
ZO OSŽ DKV Praha
foto: Kevin Prince

Největší český železniční dopravce uzavřel s odbory Dohodu o zmírnění inflace pro rok 2022 a Podnikovou kolektivní smlouvu Českých drah na rok 2023 pro zmírnění dopadů rekordní inflace na zaměstnance. 

Nabízíme maximum možného, abychom našim lidem alespoň částečně vyrovnali všeobecné zdražování,“ uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah a dodal: „Dohoda o nové Podnikové kolektivní smlouvě a navýšení mezd je kompromisem mezi tím, co bychom chtěli zaměstnancům dát, a tím, co si v současné době můžeme ekonomicky dovolit.“

Garance sociálních jistot ze strany zaměstnavatele

Prioritou je zabezpečit stabilizaci zaměstnanosti na ČD. Členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele pro lidské zdroje Blanka Havelková uvedla, že České dráhy zaměstnávají 13 500 lidí a většina se přímo podílí na zajišťování provozu, údržbě vozidel a poskytování servisu zákazníkům. Garance sociálních jistot je důležitá pro plnění pracovních povinností i spokojenost zaměstnanců.

Nabízíme maximum možného, abychom našim lidem alespoň částečně vyrovnali všeobecné zdražování.”

Michal Krapinec – předseda představenstva a generální ředitel Českých drah

Dohoda o zmírnění inflace pro rok 2022

Zaměstnavatel vnímá nepříznivou ekonomickou situaci i problémy při zvyšující se inflaci. Dohoda zaměstnancům zaručuje jednorázovou mimořádnou odměnu ve výši 7 500 Kč v srpnové mzdě pro všechny zaměstnance ČD, a.s. Při změně vyhlášky MPSV č. 511/2021 Sb. „stravné a stravovací náhrady“ zaměstnavatel reflektuje navýšení v horních sazbách platného znění „vyhlášky“ pro rok 2022 i 2023.

Podniková kolektivní smlouva na rok 2023

Podniková kolektivní smlouva vejde v platnost od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Od 1. 1. 2023 dojde ke zvýšení tarifních mezd o 5,2 %, včetně smluvních mezd do 60 000 Kč. Všechna další ustanovení a benefity pro zaměstnance, například délka pracovní doby a různé formy příspěvků včetně penzijního připojištění včetně ponechání inflační doložky, zůstávají zachovány. ČD, a.s. jsou otevřeny dalšímu jednání.

zdroj: www.osz.org

Mohlo by vás zajímat