České dráhy jsou i přes meziroční pokles stále jedničkou na trhu

ZO OSŽ DKV Praha
ZO OSŽ DKV Praha
foto: Kevin Prince

Přestože České dráhy v loňském roce vymazaly část svého podílu na trhu osobní železniční dopravy v České republice, jsou bezkonkurenčně stále největším tuzemským dopravcem.

Jediné veřejně dostupné údaje, které porovnávají efektivitu vnitrostátních osobních dopravců, to dokazují. Tato výkonnost se měří v počtu ujetých kilometrů a také v tzv. hrubých tunokilometrech (hrtkm), které každoročně zveřejňuje Správa železnic ve své výroční zprávě.

Podle čistě ujetých kilometrů (vlako kilometrů) klesl podíl Českých drah z 83,88 na 82,65 procent výkonů, v hrubých tunových kilometrech na 83,76 z 84,57 %. V roce 2017 činil podíl Českých drah ve vlakokilometrech 93,73 %.

V obou ukazatelích se RegioJet umístil na druhém místě před společností Arriva. Při zohlednění podílu RegioJet ÚK má RegioJet již více než 6% podíl. Vzhledem k tomu, že dlouhé (a těžší) dálkové vlaky tvoří významnou část jeho provozu, má již podíl na hrubých tunokilometrech přes 10 %.

Podle údajů Správy železnic se výkony osobní dopravy v loňském roce zlepšily o 3,5 % a v hrubých tunových kilometrech o 8,5 %.

K poklesu podílu ČD přispěla postupná ztráta určitých výkonů v závazkové dopravě. V roce 2022 (resp. v prosinci 2021) přestaly jezdit rychlíky R23 Kolín – Ústí nad Labem, vlaky mezi Rumburkem a Mladou Boleslaví a vlaky mezi Jaroměří a Starou Pakou. Vedení dopravce předpokládá pokles podílu na 75-80 %.

zdroj: www.zdopravy.cz

Mohlo by vás zajímat